Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2017

benus
20:51
1611 62ce
Reposted fromobssesion obssesion viamodalna modalna

October 18 2017

benus
19:25
6981 6156 500
Reposted frombanitka banitka viahormeza hormeza
19:24
8955 74c0

twerk-jutsu:

Oh my god..

Reposted fromdark-videogamer dark-videogamer viahormeza hormeza
benus
19:05

October 13 2017

21:26
21:25
0280 faf5 500

silvaris:

Autumn in old Park by Dan RaizPhoto

Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaLuukka Luukka
benus
21:25
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaLuukka Luukka

October 12 2017

benus
20:20
Zapytała, co mi dolega.
- To samo, co zawsze - wyjaśniłem.
- Jesteś chory?
- Jestem smutny
— Jonathan Safran Foer – Strasznie głośno, niesamowicie blisko
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaShittyKitty ShittyKitty
20:20
Czuje się bardzo źle psychicznie na ten moment.
Patrzę na siebię i mam ochotę rozbic lustro.
Chciałabym być kimś lepszym.
— (via kompletnie-zniszczona)
Reposted fromkostuchna kostuchna viaShittyKitty ShittyKitty

October 09 2017

benus
21:14
Gdybym mógł, gdybym tak mógł wydrzeć sobie serce i odrzucić serce, i być bez serca.
— Edward Stachura

October 07 2017

benus
20:46
Guitar Strings from Inside
Reposted fromPsaiko Psaiko vianeressia neressia
benus
20:41
  • Ktoś cię krzywdzi, a ty mu zamiast trucizny podajesz ciepłą herbatę z cytryną. Bo nie ma złych ludzi. Są tylko złe zachowania. Trzeba umieć widzieć człowieka w człowieku.
Reposted fromcysia cysia vianeressia neressia
20:40
5688 1d81 500
Reposted from10k-saints 10k-saints vianeressia neressia

October 05 2017

benus
18:47
Lubię jesień… Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.
— Paweł Pollak, „Niepełni”
Reposted bymalewredneblondneressia

September 25 2017

benus
20:45
Żyj, jakbyś miał już sto pięć lat Każda chwila już minęła, a Ty jesteś taki sam Żyj, Twoje ciało Cię opuszcza Twoja młodość już zniknęła, a Ty jesteś nagi sam Żyj, nieważne gdzie Żyj, sam pośród ras Żyj, do końca tych dni, których jeszcze widzisz blask Żyj, najlepiej tak Żyj, najczulej sam Żyj i czerp ze świata to co jeszcze daje nam Wiem, czasem myśli są głośniejsze Przyćmią każdy Twój optymizm Ale tak juz w życiu jest Więc, wyrzuć wtedy wszystko z siebie I daj temu odejść z wiatrem Nigdy tego nie bój się Żyj, nieważne jak Żyj, szczęśliwie tak Żyj, dostrzegaj piękno, wszędzie Bóg je daje nam Żyj, do przodu tak Żyj, nie cofaj lat Żyj i nie bój się decydować jak chcesz trwać

September 24 2017

benus
20:00
benus
19:59

September 23 2017

benus
19:13
Nigdy nie jest się naprawdę wolnym, jeśli się kogoś za bardzo podziwia.
— Włóczykij
benus
19:02

September 17 2017

20:53
1035 8475 500

skonany:

🌹

Reposted fromdivi divi viaLuukka Luukka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl