Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2019

benus
20:38
Widocznie można przeżyć nawet to, co najgorsze.
— Marek Edelman "I była miłość w getcie"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawabnicu wabnicu
benus
20:37
Nieszczęścia nie powinny przydarzać się w maju. Listopad proszę bardzo. Ewentualnie październik. Ale maj? Jak można schrzanić komuś najpiękniejszy miesiąc roku.
— Katarzyna Gacek "W jak morderstwo"
benus
20:18

October 26 2018

benus
23:23

October 22 2018

benus
22:07
8739 980a
Reposted fromoll oll viaLuukka Luukka

October 19 2018

benus
21:22
Nocą do snu kołysze dźwięk, nikt nie oddycha obok mnie.
— Dawid Podsiadło "LIS"
Reposted fromnothingcansaveyou nothingcansaveyou

October 14 2018

benus
20:14
3641 b447 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
benus
20:14
8159 0894 500
Reposted frompszpsz pszpsz via48hrs 48hrs

October 10 2018

benus
21:30
1438 41b8 500
Reposted fromhare hare
benus
21:23
6391 555d
Reposted frombookinistka bookinistka viaiammistake iammistake
benus
21:22
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst

September 22 2018

benus
19:40
8638 005a
Reposted byczy-ty-to-tywabnicualicemerryslowlyembraceavantasianrybasferycznawalkthemoonhesiamelahereyes

August 16 2018

benus
21:25
Spojrzałam do góry, w rozgwieżdżone niebo. To była jedna z niewielu rzeczy na tym świecie, które uwielbiałam - poczuć odrobinę spokoju. Zatracić się w tej ciszy. Zgubić w milionie gwiazd i choć przez chwilę nie myśleć. Albo... choć przez chwilę nie udawać. Nie udawać, że wszystko jest dobrze - bo nie jest. Pozwolić sobie na łzy.
— Kinga Tatkowska - "Szukając tego"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
benus
21:24
Jeśli nie możesz inaczej, udawaj, że radzisz sobie w życiu.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiammistake iammistake
benus
21:23

Podoba mi się człowiek, którego oczy mówią więcej niż wargi.

benus
21:19
Nie można żałować miłości do człowieka, z którym chociaż przez chwilę było nam dobrze. To, że coś się skończyło w naszym życiu nie można traktować jako błąd.
— Gabriel García Márquez
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaMsChocolate MsChocolate

August 04 2018

benus
21:16
4339 0e58
exactly
Reposted bySkydelanamnisschaaflokrund2015Leguanien

July 25 2018

benus
21:59
1364 939b 500

July 01 2018

benus
22:20
0956 df52 500
Reposted bypati2k6wabnicuguerriera

June 29 2018

20:37
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl