Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2017

benus
22:04
chcę oprzytomnieć, a wracam do wspomnień
— Kartky
Reposted frommefir mefir viaSecret-Obsession Secret-Obsession
benus
22:04
Nie jestem niczyim światem, oczkiem w głowie, całym życiem.
Bywam dodatkiem. Nic nie znaczącym. Na nudę. Na chwilę.
— dodatek

November 28 2017

benus
18:31
6562 dfcc 500
Reposted bynotyourstrawberryhashSkydelankaktujaggalpozakontrolaSenyiawhatyouwantseeamkejtkissgirlmartherbatkowaegzystencjasilence89socurlyzlapmniezabiodramiimicziczihepiohmydeernocnerozmowyokosmosie

November 24 2017

benus
23:46
Najbardziej boli brak zrozumienia, rozmowy. O miłości nie wspominając..

November 15 2017

20:32
9927 f80b 500
benus
20:06
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazwariowalam zwariowalam

November 12 2017

benus
20:12
1949 3093 500
Reposted fromverronique verronique viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

November 07 2017

benus
22:18
8251 cee9 500
Reposted byKciukWzupieblaguepauvre

November 01 2017

19:36
0416 0183
Reposted fromicontradictmyself icontradictmyself viadobby dobby
19:35
2461 8bf4
Reposted fromvanille vanille viadooomiiin dooomiiin

October 28 2017

benus
20:31
Każdy może na ciebie spojrzeć, lecz spotkanie kogoś, kto widzi ten sam świat co ty, jest zjawiskiem dość rzadkim.
— John Green
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
benus
20:30
Dziś doznałem szczytu tęsknoty, zaparzyłem dwie herbaty, gdy byłem rano sam w pustym mieszkaniu, czekałem aż zdarzy się cud, herbata wystygła, a ja nadal wbijałem w nią pełen tęsknoty wzrok.
— Piotr Tokarz
Reposted fromunr-eal unr-eal viajesienzycia jesienzycia
benus
18:20
2114 8f78 500

October 20 2017

benus
20:51
1611 62ce
Reposted fromobssesion obssesion viakmj kmj

October 18 2017

benus
19:25
6981 6156 500
Reposted frombanitka banitka viahormeza hormeza
19:24
8955 74c0

twerk-jutsu:

Oh my god..

Reposted fromdark-videogamer dark-videogamer viahormeza hormeza
benus
19:05

October 13 2017

21:26
21:25
0280 faf5 500

silvaris:

Autumn in old Park by Dan RaizPhoto

Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaLuukka Luukka
benus
21:25
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaLuukka Luukka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl