Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 27 2019

benus
12:37
8459 414c 500
Reposted byDagarhensolaceinthesky

August 13 2019

benus
19:35
Któregoś wczesnego ranka w Dolinie Muminków Włóczykij obudził się w swoim namiocie i poczuł, że nadeszła jesień i czas ruszać w drogę. Taki wymarsz jest zawsze nagły. W jednej chwili wszystko się zmienia, temu, kto odchodzi, zależy na każdej minucie, szybko wyciąga namiotowe śledzie i gasi żar, zanim ktokolwiek przyjdzie przeszkadzać i wypytywać, i zaczyna biec, w biegu zarzucając plecak, i wreszcie jest już w drodze, raptem spokojny niczym wędrujące drzewo, na którym nie porusza się ani jeden liść. Tam, gdzie stał namiot, świeci pusty prostokąt zbielałej trawy. Później, kiedy zrobi się dzień, zbudzą się przyjaciele i powiedzą: „Odszedł, widać jesień się zbliża”.
— Muminki
Reposted byhormezapomrukiescape-artistla-lu12czerwcaToshiwiksrybasferycznawalkthemoonfreewayewisiaatagaxsneakyxmyszkaminniePigletandpoohlaparisiennecureless

June 28 2019

benus
21:22

June 08 2019

benus
21:19
"Miała prawo ode mnie odejść, a według niej też i powody. Jedyne, z czym nie potrafiłem się uporać, to strata Jej jako człowieka. Była pierwszą kobietą, którą bez wahania nazwałem przyjacielem. I z tą stratą nie pogodziłem się nigdy, nawet jeśli wreszcie uznałem ją za fakt. W pierwszych miesiącach po rozstaniu często powoływałem się na naszą przyjaźń. (...) Po mniej więcej trzech latach, których potrzebowałem, by zapomnieć o Niej jako kobiecie, nadal nie chciałem przekreślać tego, co było między nami jako ludźmi, wierząc naiwnie, że takie relacje są ponadczasowe. Głupek ze mnie. Nie odpowiadała na SMS-y. (...) Tak naprawdę nigdy nie zrozumiałem, jak to się mogło stać, że stałem się dla niej kimś obcym."

Pan Wilk „Tam i z powrotem”<!--/data/user/0/com.samsung.android.app.notes/files/clipdata/clipdata_190608_231911_835.sdoc-->

August 27 2019

benus
12:37
8459 414c 500
Reposted byDagarhensolaceinthesky

August 13 2019

benus
19:35
Któregoś wczesnego ranka w Dolinie Muminków Włóczykij obudził się w swoim namiocie i poczuł, że nadeszła jesień i czas ruszać w drogę. Taki wymarsz jest zawsze nagły. W jednej chwili wszystko się zmienia, temu, kto odchodzi, zależy na każdej minucie, szybko wyciąga namiotowe śledzie i gasi żar, zanim ktokolwiek przyjdzie przeszkadzać i wypytywać, i zaczyna biec, w biegu zarzucając plecak, i wreszcie jest już w drodze, raptem spokojny niczym wędrujące drzewo, na którym nie porusza się ani jeden liść. Tam, gdzie stał namiot, świeci pusty prostokąt zbielałej trawy. Później, kiedy zrobi się dzień, zbudzą się przyjaciele i powiedzą: „Odszedł, widać jesień się zbliża”.
— Muminki
Reposted byhormezapomrukiescape-artistla-lu12czerwcaToshiwiksrybasferycznawalkthemoonfreewayewisiaatagaxsneakyxmyszkaminniePigletandpoohlaparisiennecureless

June 28 2019

benus
21:22

August 27 2019

benus
12:37
8459 414c 500
Reposted byDagarhensolaceinthesky

August 13 2019

benus
19:35
Któregoś wczesnego ranka w Dolinie Muminków Włóczykij obudził się w swoim namiocie i poczuł, że nadeszła jesień i czas ruszać w drogę. Taki wymarsz jest zawsze nagły. W jednej chwili wszystko się zmienia, temu, kto odchodzi, zależy na każdej minucie, szybko wyciąga namiotowe śledzie i gasi żar, zanim ktokolwiek przyjdzie przeszkadzać i wypytywać, i zaczyna biec, w biegu zarzucając plecak, i wreszcie jest już w drodze, raptem spokojny niczym wędrujące drzewo, na którym nie porusza się ani jeden liść. Tam, gdzie stał namiot, świeci pusty prostokąt zbielałej trawy. Później, kiedy zrobi się dzień, zbudzą się przyjaciele i powiedzą: „Odszedł, widać jesień się zbliża”.
— Muminki
Reposted byhormezapomrukiescape-artistla-lu12czerwcaToshiwiksrybasferycznawalkthemoonfreewayewisiaatagaxsneakyxmyszkaminniePigletandpoohlaparisiennecureless

August 27 2019

benus
12:37
8459 414c 500
Reposted byDagarhensolaceinthesky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl